İnsan Kaynakları Politikası

  •  Halis Uluer şirketler grubu, küresel olarak sürdürülebilir başarıyı hedefleyen yenilikçi ve birlikte öğrenen kurum kültürünü yaygınlaştıran, faaliyet gösterdiği iş alanlarında en iyi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçiren ve tüm paydaşlarına değer katan bir insan kaynakları politikası uygulamayı amaçlar.
  •  Halis Uluer şirketler grubu, insan kaynakları yaklaşımını yasalar, kurum değerleri ve Etik kurallar çerçevesinde şekillendirir, tüm uygulamalarında kapsayıcılığı ve fırsat eşitliğini temel alır. En çok tercih edilen işveren olma hedefinden hareketle işe alımdan kariyer yönetimine, eğitim ve gelişimden performans yönetimine kadar tüm insan kaynakları süreçlerinde nesnel, sistematik ve gelişim odaklı bir yaklaşım izler. İstikrarlı yüksek performansı ödüllendiren, piyasa koşulları ile uyumlu ve rekabetçi ücret ve yan hak stratejileri uygular.
  •  Halis Uluer şirketler grubu, faaliyet gösterdiği coğrafyaların tarihi ve kültürel farklılıklarına saygılıdır. Küresel insan kaynağının ve paydaşlarının farklılıklarını ve kültürel mirasını gelecek nesillere güçlendirerek taşımak için çaba gösterir.
  • Çalışanların iş ve özel yaşamı arasındaki dengeyi gözeterek bu dengeyi destekleyecek insan kaynakları programlarını hayata geçirir. Çalışan öneri ve beklentilerinin dikkate alındığı iletişim platformları sunar, nesnel ve bağımsız araştırmalar ile çalışan bağlılığı ve memnuniyetini izler. Bağlılığı ve olumlu iş iklimini geliştirici yaklaşımları sürekli geliştirerek sağlıklı, güvenli ve kurum değerlerinin yaşatıldığı bir çalışma ortamı sağlar.
  •  Küresel insan kaynağının potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirmesini, Sürdürülebilir yüksek performansın sağlanmasını ve paydaşlarına yarattığı değerin geleceği daha güçlü taşınmasına hedefleyen Halis Uluer şirketler grubu; köklü geçmişiyle gelecek yönelimini ortak paydada buluşturarak insan odaklılığı, sürekli gelişimi ve yenilikçiliği esas alan bir anlayışla geleceğini şekillendirmekte ve güçlendirmektedir.